SUSTAINABILITY FAILURE: SOME CAUSES OF INACTION

Dátum
2020-08-21
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

While the question of sustainability has received more and more attention and publicity in the past decades, all ecosystems services has been constantly deteriorating during the same period. There is an abyss between theory and rhetoric and meaningful and effective action. Our present-day socio-ecological crisis is the result of a distorted world view which in turn is caused by deep psychological mechanisms affecting the individual and the society. Recognizing these underlying mechanisms, making people aware of how they work might help change the suicidal course that the developed societies based on free market capitalism, neoliberal ideology and excessive consumerism has been on in the last two hundred years. This paper aims to discuss some of the obstacles that seem to have been hindering effective action.


Miközben a fenntarthatóság egyre nagyobb figyelmet és publicitást kapott az elmúlt évtizedekben, ugyanezen időszak alatt minden ökoszisztéma szolgáltatás folyamatosan romlott. Hatalmas szakadék van az elmélet és retorika valamint az értelmes és hatékony cselekvés között. A jelenkori szocio-ökológiai válság egy torz világkép eredménye, melyet az egyénre és a társadalomra ható mély pszichológiai mechanizmusok formálnak. Ezeknek a mögöttes mechanizmusoknak a felismerése és az emberekben való tudatosítása segíthet letérni arról az öngyilkos útról, amin a szabad-piaci kapitalizmusra, neoliberális ideológiára és mértéktelen konszumerizmusra berendezkedő nyugati társadalmak járnak már kétszáz éve. Jelen írás néhány olyan akadályt elemez, mely láthatóan hátráltatja a hatékony cselekvést.

Leírás
Kulcsszavak
sustainability inaction, socio-ecological crisis, psychological mechanisms, materialistic values, eudemonic values, fenntarthatósággal kapcsolatos tétlenség, szocio-ökológiai válság, pszichológiai mechanizmusok, materialista értékek, eudemonikus értékek
Forrás
Economica, Vol. 10 No. 1 (2019) , 1-7
Gyűjtemények