A dolmányos varjú (Corvus cornix Linnaeus, 1758) társadalmi megítélése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolmányos varjú (Corvus cornix) az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben urbanizálódott, amelynek eredményeképpen számos magyarországi városban jelenleg is erőteljes állománynövekedése zajlik. A populációk expanziója azonban egyre több konfliktushelyzetet szül a városi lakosság és a varjak között, amelyek tükrében előbb vagy utóbb elengedhetetlen lesz urbánus állományuk szabályozása. Bármiféle beavatkozást megelőzően szükséges széleskörű kutatásokat folytatni adott célfajjal. Városi környezet esetében az ilyen jellegű tevékenységek előtt szükséges lehet a közvélemény bevonása, amely elősegítheti a megfelelő módszer, módszerek kiválasztását. Jelen dolgozat célja a lakosság véleményének, hozzáállásának felmérése a dolmányos varjak városi jelenlétével; illetve az esetleges állományszabályozási módszerekkel kapcsolatban. Ezen ismeretek birtokában a későbbiekben olyan megoldást lehet eszközölni, amely a lakosság számára elfogadható, és nem kelt bennük ellenérzést. A kutatás egy online kérdőív segítségével zajlott, amelyre 1752 kitöltés érkezett. A kérdőív több részből tevődött össze: egy demográfiai részből, egy fajismeretből, egy, a varjak által okozott negatív tapasztalatokra és a velük való együttélésre vonatkozó kérdéssorozatból, illetve egy, az állományszabályozási módszerekhez való hozzáállást vizsgáló részből. A kérdésekre adott válaszok alapján a leíró statisztika mellett főkomponens analízissel csoportosítottuk az eredményeket és vontuk le a következtetéseket. A kérdések megbízhatóságát Cronbach-alfa mutatóval mértük. Az elemzések alapján a megkérdezettek nagy része érdeklődött a varjak által okozott problémák iránt és sokan úgy gondolják, hogy csökkenteni kell a számukat, de olyan módszerrel, ami nem okozza a madarak halálát. Több esetben lennének hajlandóak részt venni olyan beavatkozásban, ami a varjak számának csökkenésére irányul, azonban akadnak olyanok is, akik ellenzik ezt. Az eredmények alapján a legmegfelelőbb módszer passzív lenne, úgy, mint a lakosság tájékoztatása a varjak és a közöttük lévő konfliktusok elkerülésének módjairól, és a városban megtalálható táplálékforrások megfelelő kezeléséről, amelyek hiányában hosszú távon csökkenhetne a dolmányos varjak városi állománya.

Leírás
Kulcsszavak
dolmányos varjú, társadalmi megítélés, kérdőív
Forrás