Munkamegosztás a képviselő-testület és szervei között, Kaba Város Önkormányzatának ismertetése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A célom az volt, hogy bemutassam a képviselő-testület és szervei közötti együttműködést és munkamegosztásukat, kifejezett hangsúlyt fektetve Kaba Város Önkormányzatának ismertetésére. Részleteztem, hogyan alakult ki, és alakult át az önkormányzatiság Magyarországon. A történelmi áttekintéstől, a mai önkormányzati struktúra felépítéséig. Vizsgáltam, hogy a rendszerváltást követő új önkormányzati struktúra kialakítása figyelembe vette-e a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája alapelveit. A hivatkozott egyezmény 18 cikkből áll, amely meghatározza azokat az elvárásokat, amely garanciája egy autonóm önkormányzatnak. Továbbá, arra kerestem a választ, hogy a testületi szervek közötti együttműködés és munkamegosztás milyen mértékben segíti elő a hatékony és az állampolgárokhoz közeli közigazgatást. A témával kapcsolatban számtalan folyóiratot, és szakirodalmat tanulmányoztam, ezen túlmenően szakmai tapasztalatom elősegítette, hogy az elméleti megközelítés mellett, a gyakorlati szempontokat is betudjam mutatni.Véleményem szerint köztisztviselőnek lenni élethivatás.

Leírás
Kulcsszavak
képviselő-testület szervei, jegyző, polgármester, bizottságok
Forrás