Startup vállalkozások elemzése a nemzetközi piacon és Magyarországon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom két startup vállalkozás, a Google és a Glulu működését foglalja össze. Először ismertetem a startup területével kapcsolatos főbb fogalmakat. Majd vállalatelemzéssel folytatom munkámat, mely vizsgált területei a vállalati kultúra, stratégia, a munkaerő és az innováció. Ezek mellett kifejtésre kerül a társadalmi felelősségvállalás a két cég esetében. Egy személyes interjú keretében kitérek a Glulu sikertörténetére, valamint szekunder kutatásomban a Google vállalati titkára. A következtetéseket levonom az összegyűjtött forrásokból, majd javaslatokat fogalmazok meg a Glulu terjeszkedésével kapcsolatban. Zárásként megfogalmazom a levonható konklúziókat, illetve a startup vállalatok létjogosultságának aktualitását.

Leírás
Kulcsszavak
startup, Google, Glulu
Forrás