Bizonyítás a büntetőeljárásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a bizonyítás a büntetőeljárásban, melyen belül számos lényes eljárási cselekményre, bizonyítékok fajtáira, és a bizonyítás lényeges eszközeire térek ki. A bevezető részben a magyar büntetőeljárás történeti fejlődését mutatom be, majd, ahhoz hogy részletesen elemezzük a bizonyítási eljárásokat és az egyes bizonyítási eszközöket, szükséges meghatározni a bizonyítás célját, fogalmát. Ezután ismertetem a bizonyítási eljárás egyes szakaszait, részletezve az egyes bizonyítékokat, bizonyítási rendszereket, és a bizonyítási eszközöket, továbbá az ehhez kapcsolódó eljárási cselekményeket. Szakértői vizsgálatokon kívül említést teszek a poligráf alkalmazásának lehetőségiről, és annak igénybevételéről, ezután a pszichológus szakértő szerepét mutatom be. Dolgozatom témáját a büntetőjog, és a büntető eljárásjog iránti érdeklődésem ihlette.

Leírás
Kulcsszavak
bizonyítás
Forrás