Adaptív reklámpanel készítése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban egy adaptív reklámpanel szoftverének készítését mutatom be. A program célja, hogy azonosítsa a kamera képén megjelenő arcokat és osztályozza őket nem, kor és arckifejezés alapján. A felfedezett személyeknek pedig célzottan tudjon hirdetéseket közvetíteni. Ehhez tartozik egy adminisztrációs felület is, ahol egyszerűen beállíthatóak az aktuális reklámok és a hozzájuk rendelt célcsoportok. Ismertetem, hogyan tanítottam konvolúciós neurális hálókat az említett tulajdonságok felismerésére. Bemutatom, milyen modellt használtam az arcok azonosítására, és az arcoktat tartalmazó képrészletek kinyerésére a kamera képéből. Kifejtem, hogyan készítettem el magának a reklámpanelnek a programját, valamint a hozzá tartozó adminisztrációs felületet. Végül pedig fényképekkel szemléltetem a modellek és a teljes program működését.

Leírás
Kulcsszavak
Gépi tanulás, Python
Forrás