A kommunális hulladék és kezelésének bemutatása az A.K.S.D. Kft. tevékenységén keresztül

Dátum
2014-05-06T09:49:57Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban igyekeztem bemutatni miből is áll a kommunális hulladék és milyen kezelésekkel lehetséges a hasznosítása, ártalmatlanítása. Kiemeltem a szelektív gyűjtés fontosságát, valamint az ily módon gyűjtött anyagfajták újrahasznosítását. Jellemeztem a hazánkban képződő kommunális hulladékot minőségi és mennyiségi szempontból, valamint kezelésének módjait is az elmúlt időszak rendelkezésre álló adatai alapján.

Leírás
Kulcsszavak
Hulladék, kommunális hulladék, hulladékgazdálkodás
Forrás