A Tiszaroffi árapasztó tározó és szűkebb környezetének tájváltozás vizsgálata

Dátum
2013-05-03T10:56:09Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a Tiszaroffi árapasztó tározó létesítésének következtében bekövetkezett területhasználati változásokat vizsgálom a modern geoinformatika eszközeit felhasználva. Munkám során légifelvételek és topográfiai térképek alapján elkészített térképek segítségével elemzem a mintaterületeken végbement változásokat. Az 1952-es évtől napjainkig végbement folyamatokat saját készítésű térképek, ábrák és diagramok segítségével szemléltetem. Továbbá összehasonlítok két különböző, foltsűrűség vizsgálatára alkalmas módszert, amely összehasonlítás alapját a mintaterületről készített térképi állományaim segítségével végeztem el. A Tiszaroffi árapasztó tárózó és szűkebb környezetében végbement folyamatokat értékelem és elemzem a dolgozatban.

Leírás
Kulcsszavak
geoinformatika, Tiszaroff, tájváltozás, árapasztó, tározó, foltsűrűség, szántó, erdő
Forrás