A 2000 lakosegyenérték alatti települések szennyvíztisztítási és kezelési alternatíváinak értékelése

Dátum
2011-11-28T08:50:14Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szennyvíztisztítás hazai fejlődése, a múltban kialakult közműolló, a jelenlegi gazdasági helyzet, különösen a „kis szennyvíztisztítók” kategóriában vetnek fel a tervezéssel, a megvalósítással és az üzemeltetéssel kapcsolatosan bonyolult problémakört. Fontos foglalkozni a 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti települések szennyvíztechnikai kérdéseivel, mert ebben a nagyságrendi terhelési kategóriában, bár a hazai megvalósításnak a kötelezettsége csak 2015 után válik fontossá, sok településen már napjainkban is az önkormányzatok keresik a szennyvíztechnika megvalósításának lehetőségét. A csatornázásra, szennyvíztisztításra és iszapkezelésre, valamint a tisztított szennyvíz és iszap elhelyezésére vonatkozó 91/271 EGK Irányelv nem terjed ki a 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti településekre, ezért ez a nagyságrendi kategória más, bonyolultabb, egyedi megoldásokat igényel, mint a 2000 LE szennyezőanyag-terhelés feletti kategóriában eddig alkalmazottak.

Leírás
Kulcsszavak
lakosegyenérték, természetközeli szennyvíztisztítás, szennyvízelvezetési agglomeráció, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, zárt szennyvíztározó
Forrás