GDPR a Gyógyszertárban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom öt nagyobb egységből áll. Az első fejezetben egy rövid történeti áttekintésre kerül sor, vázlatosan bemutatom az adatvédelem európai uniós fejlődésének főbb állomásait. A következő fejezetben a GDPR általános rendelkezéseit, így az általános adatvédelmi rendelet tárgyára, tárgyi és területi hatályára vonatkozó szabályokat ismertetem, majd összefoglalom az adatkezelés legfontosabb alapelveit. A harmadik fejezetben az adatkezelés jogszerűsége körébe eső kérdéseket tárgyalom, ezzel előkészítve a negyedik fejezetet, melyben arra a kérdésre keresem a választ, hogy konkrétan milyen feladatok hárulnak a hazai gyógyszertárakra a GDPR rendelkezései folytán. E körben komplex vizsgálat indokolt, hiszen a gyógyszertárak a mindennapi munka során többféle adattal is találkoznak, köztük nemcsak egészségügyi adatokkal, hanem a munkavállalóikra vonatkozó adatokkal is. Az ötödik fejezetben az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos előírásokat mutatom be részletesebben. Dolgozatomban nem vállalkoztam – már csak a terjedelmi korlátok miatt sem – az általános adatvédelmi rendelet valamennyi rendelkezésének részletes elemzésére, célom az volt, hogy a legfontosabb, a gyógyszertári adatkezelés szempontjából is releváns előírásokra, valamint az azok mögött meghúzódó szemléletmódra felhívjam a figyelmet.

Leírás
Kulcsszavak
GDPR Gyógyszertár, adatvédelem
Forrás