Magyarország és Németország kereskedelme gazdaságtörténeti áttekintés tükrében

Dátum
2014-03-27T16:40:52Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Magyarország és Németország gazdaságát mutatom be párhuzamba állítva, a középkortól napjainkig. A dolgozatban bemutatom a két ország gazdaságának kapcsolata hogy alakult az évek folyamán. Az egyes történelmi események hogyan hatottak a világgazdaságra, ezen belül pedig a fent említett országok bel- és külgazdaságára. Az integrációs hullám jelentősebb állomásait is bemutatom, amelyek hatékonyan hozzájárultak Magyarország és Németország jelenleg elfoglalt világgazdasági helyzetére. Legutolsóként pedig egy statisztikai adatok alapján előrevetített jövőképet vázolok fel egyfajta iránymutatásként a gazdaság jövőjére vonatkozólag.

Leírás
Kulcsszavak
magyarország, németország
Forrás