Az Amazon.com vállalatértékelése

Dátum
2013-11-20T08:07:45Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célkitűzése az e-kereskedelem egyik legnagyobb úttörője, az Amazon értékének meghatározása volt. Az értékelési folyamat során megpróbáltam megállapítani melyek azok a tényezők, amelyeknek a vállalat elsöprő sikerét köszönheti; illetve megkíséreltem meghatározni a vállalat értékét, és választ adni arra a kérdésre, hogy az egyre csökkenő eredmények tükrében megérdemli-e a cég a részvényesek belé vetett bizalmát. Diplomamunkám első felében a vállalatértékelés elméleti hátterét, annak folyamatát ismertetem. A második részben az Amazon környezetének és múltbeli gazdálkodásának vizsgálata után a diszkontált cash flow alapú eljárások közé sorolt Free Cash Flow modellel becslem meg a vállalat értékét. Ehhez először meghatározom a vállalat szabad pénzáramait, valamint súlyozott átlagos tőkeköltségét. Az Amazon értékének kiszámítására a kétfázisos és a kombinált modellt alkalmazom.

Leírás
Kulcsszavak
Amazon, vállalatértékelés
Forrás