Operatív folyamatok fejlesztése az egészségügyben működő KKV-k esetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az egészségügyben működő vállalkozások az elmúlt mintegy 30 év folyamán számos kisebb, vagy nagyobb mértékű változáson mentek át. A jellemzően közreműködőként, kórházakban funkcionáló cégek mellett az utóbbi időkben egyre jellemzőbbé vált a valós piaci viszonyok között működő vállalkozások jelenléte. Célom, hogy egy konkrét vállalkozás esetén keresztül bemutassam és elemezzem, hogy milyen változásokon megy át, illetve kell átmenjen egy cég szervezetileg és milyen paradigmaváltásra van szükség a közreműködői létből a valós szolgáltatói lét felé vezető út, továbbá a napi tevékenység szervezése során. A megismert működési modellnek a szakirodalomból vett példákkal való összehasonlításának segítségével rá kívánok világítani arra, hogy melyek azok a menedzseri eszközök, melyeket meg kell erősíteni, és melyek, amiken változtatni szükséges ahhoz, hogy egy, a kihívásokra megfelelő rugalmassággal választ adni képes szervezet működtesse az intézményt. A cég vezetőivel készített interjúk során kapott válaszok alapján, azok kiértékelését követően 3 kiválasztott időpontban (kezdeti időszak, 2010-es évek vége, jelenleg) SWOT analízist készítettünk 2 interjúalannyal (az alapító ügyvezető nem kívánt az analízis elkészítésében részt venni). Összességében megállapítható, hogy jelen helyzetben nagyfokú változásra lenne szükség a cég működtetésében, mely egyaránt érinti a vezetői, technikai módszereket, valamint a cég stratégiájával kapcsolatos alapvető gondolkodást.

Leírás
Kulcsszavak
egészségügyi vállalkozás, változásmenedzsment, vezetési stílus
Forrás