A koronavírus-járvány okozta változások az élelmiszer-vásárlással kapcsolatos attitűdök terén

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom a szociálpszichológia területén belül egy napjainkban kiemelt fontosságú témával foglalkozik. A 2020 márciusában Magyarországon is megjelent koronavírus-járvány által okozott rendkívüli helyzet a fogyasztók döntéseire, a kockázathoz való viszonyukra és a vásárlói attitűdökre is hatással volt és van is mind a mai napig. Az dolgozat témája a járvány vásárlókra gyakorolt hatásainak vizsgálata, különös tekintettel az élelmiszer-vásárlási szokásaikban végbemenő esetleges változásaikra. Vizsgálódásom fókuszában az online élelmiszer-vásárlás, a bankkártyás fizetések, a friss és mirelit áruk fogyasztása, valamint a Covid-19 járvány kockázatészlelése álltak. Kutatásom célja az volt, hogy az ezekkel kapcsolatos megváltozott attitűdöket és döntéseket feltárjam és ismertessem. Ezt egy kvantitatív módszerrel, a kérdőívezés segítségével igyekeztem megvalósítani.

Leírás
Kulcsszavak
koronavírus, vásárlási szokások, fogyasztói magatartás, kockázatészlelés, járvány, Covid-19, élelmiszer-vásárlás
Forrás