Az atipikus foglalkoztatás, különös tekintettel a távmunkára és home office-ra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A modern ipari termelési módszerek megjelenésével, az informatika, a technika egyre farsúlyosabbá válásával, a gazdálkodó szervezetek igényeinek módosulásával, valamint a szolgáltató tevékenységek előtérbe kerülésével a hagyományos, tipikus munkaszerveződési formák idejemúlttá váltak. A mindennapjainkat kísérő folyamatos innováció hatására elengedhetetlenné vált egy olyan új munkaszervezési forma megjelenése, amely korunk új igényeit kielégíti, rugalmasabban alakítható. A foglalkoztatás és munkavégzés megszokott formáinak áttörésével, az új, atipikus foglalkoztatási forma megjelenése nagyobb teret ad a HR világának modernizációjához, amely az új típusú gazdaság működésének nélkülözhetetlen velejárója. Egy gyorsan változó világban, ahol a változásokra szükséges az azonnali reakció, illetve megoldás, a korábbi tipikus foglalkoztatási formák nem voltak elégségesek rugalmatlanságuk miatt.

A munkavállalók is érzékelik a fejlődést, hiszen a munkakörök nagy része a szellemi irányba tolódik, egyre csak információs és kommunikációs technológiai eszközökkel történik a munkavégzés, valamint a munkafolyamatok is egyre automatizálódnak, amelyeket csupán ellenőrizni és vezérelni szükséges. Láthatjuk, hogy a modern munkavégzésekhez egy újszerű, rugalmas foglalkoztatás illeszkedik, amelyek a hagyományos formától sokkal kedvezőbb lehetőségeket adnak a munkáltatóknak, hogy a szükséges mértékben vegyék igénybe a munkavállalókat. Megfigyelhető, hogy ezáltal két tényező találkozik, az emberi tényező figyelembevételének igénye, valamint a költséghatékonyság igénye.

A témaválasztásom okaként az aktualitást jelölném, ugyanis a koronavírus globális szintű terjedése miatt világszerte visszaszorultak a személyes kapcsolattartási szokások, ezáltal megnőtt a digitális kommunikáció jelentősége. Az online kapcsolattartás nem csak az oktatásban, szabadidős tevékenységekben, hanem a munkavégzésben is nagy szerephez jutott, ugyanis a nap bármely időszakában könnyedén kontaktba kerülhetünk kollegáinkkal, barátainkkal, illetve iskolatársainkkal akár egy meeting, vagy vizsga alkalmával is. Kijelenthetjük, hogy az otthoni munkavégzés egyre elterjedtebbé válik, mely nagy hatást gyakorol hazai szinten is az ezzel összefüggő munkajogi szabályozás alakulására is. Fontos megjegyeznünk, hogy a home office nem a veszélyhelyzet alatt született, ám annak hatására vált népszerűvé. A napjainkban végbemenő dinamikus változásoknak okán, a home office jelenleg nem rendelkezik pontos definícióval. Ennek oka, hogy a jogalkotás sem tudta követni a gyakori, új igényeknek köszönhető változásokat.

Szakdolgozatomban szeretném bemutatni az atipikus foglalkoztatási forma jellemzőit, térnyerését mind nemzetközi, mind pedig hazai szinten, annak előnyeit, illetve hátrányait, valamint az esetlegesen felmerülő jogi problémákat. Ezt követően a távmunka és a home office ismertetésére vállalkozom, azok egymástól való elhatárolását, közös jegyeit, az európai és hazai szintű elterjedését, illetve szabályozását, előnyeit és árnyoldalait, valamint az előforduló problémákat mutatom be.

Leírás
Kulcsszavak
munkajog, atipikus foglalkoztatás, HR, távmunka, home office
Forrás