Válogatott fejezetek az informatika tanítás módszertanából

Dátum
2012-05-07T14:39:09Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban bemutatom a digitális könyvtárat úgy általában, ezt követi a Magyar Elektronikus Könyvtár és alkönyvtárai, az Országos Széchényi Könyvtár Digitális Könyvtár ismertetése, végül az általam végzett kérdőíves elemző munka részletes leírásával zárom szakdolgozatomat.

Leírás
Kulcsszavak
digitális, elektronikus
Forrás