Felkészülés és képzéshasznosulás a segítő szakmákban

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó
Absztrakt
Leírás
The objective of the study is to investigate the integration of social work students in the labour market in order to develop social work BA-level education. The research is based on a quantitative questionnaire completed by a number of 196 University-graduate respondents. The data collection was carried out in three institutions: Partium Christian University, University of Pécs, and University of Debrecen. According to the results, most experts consider themselves well prepared, but they have some shortcomings in their skills such as knowledge of foreign languages, financial literacy, project management, application writing, research methodology and understanding social processes. University education should focus more on these areas. Most of the professionals are satisfied with their education, but the proportion of the average evaluators is also high. It was found that the relationship between the knowledge acquired in the university is not significantly related to job satisfaction, and certain skills can be retrofitted during work practice.
A tanulmány célja a szociális munka alapszakos hallgatók munkaerőpiacon való elhelyezkedésének a helyzetfelmérése, a szociális munka BA típusú alapképzések fejlesztésének érdekében. A kutatás kvantitatív adatokon, 196 végzett hallgató kérdőívre kapott válaszán alapszik. Az adatgyűjtésre három intézményben került sor: a romániai Partium Keresztény Egyetemen, a magyarországi Pécsi Tudományegyetemen és a szintén magyarországi Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. Az eredmények szerint a legtöbb szakember önmagát jól felkészültnek tartja, viszont a szakmai kihívások leküzdésében néhány ismeret és készség tekintetében hiányosságaik vannak, mint például az idegen nyelv ismerete, pénzügyi ismeretek, projektmenedzsment, pályázatírás, kutatásmódszertan és a társadalmi folyamatok megértése. Az adatok arra világítottak rá, hogy az egyetemi képzésnek nagyobb hangsúlyt kellene fektetni ezekre a területekre. A szakemberek többsége bár elégedett az egyetemi képzéssel, de jelentős a közepes értékelést adók részaránya is. Megállapítást nyert, hogy az egyetemi évek alatt szerzett ismeretek és tudás kapcsolata a munkahelyi elégedettséggel nem áll szignifikáns kapcsolatban, bizonyos ismeretek és készségek utólag pótolhatók.
Kulcsszavak
assisting professions, training, social worker, education, workplace, segítő szakmák, képzéshasznosulás, szociális munkás, oktatás, munkahely
Forrás