Testvérféltékenység

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat célja annak megismerése, hogy mennyire fektetünk hangsúly a mindennapokban a testvérféltékenység megismerésére, esetleges javítására vagy fenntartására. A szakdolgozat két fő részből épül fel. Az első elméleti részben bemutatásra kerülnek a család, családi szerepek (szülők, testvérek, nagyszülők), pozitív és negatív hatás, a testvérféltékenységre irányuló elméleti tapasztalatok. A második részben egy saját kutatás elemzésére kerül sor. A kutatás célja: annak megismerése, hogy a testvérféltékenység miként, milyen jellemző jegyekkel jelenik meg a gyermekek között és ez hogyan hat a személyiségfejlődésre.

Leírás
Kulcsszavak
család, családi szerepek, pozitív hatása a testvérféltékenységnek, negatív hatása a testvérféltékenységnek
Forrás