Neutrongazdag radioaktív nitrogén izotópok gamma-spektroszkópiai vizsgálata

Dátum
2010-04-30T06:43:21Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunkám során az Atommagkutató Intézet és a RIKEN intézet által végrehajtott kísérlet adatait dolgoztam fel. A kísérletben radioaktív ionnyalábot ütköztettek folyékony hidrogén és ólom céltárgyon, majd a keletkező magreakciók során végbemenő gamma-sugárzást detektálta a detektorrendszer. Az így kapott adatok segítségével elvégeztem a különböző nitrogén izotópok gamma-spektroszkópiai vizsgálatát, illetve a 21-es tömegszámú nitrogén esetében a mag deformációjának leírására szolgáló paramétereket is megvizsgáltam.

Leírás
Kulcsszavak
Neutrongazdag, gamma-spektroszkópia, nitrogén, izotóp
Forrás