A vidékfejlesztés társadalmi, gazdasági és ökológiai-környezeti összefüggései Derecske-Létavértes Kistérségben

Dátum
2010-11-03T13:40:10Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja a Derecske-Létavértes Kistérség fejlettségének vizsgálata a vidék hármas funkcióját (társadalmi, gazdasági, környezeti) alapul véve. A kutatásomat a vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakirodalom feltárásával kezdtem. Kitértem a vidék, a vidékfejlesztés fogalmára, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv általános céljaira, a kistérségi rendszer kialakulására és általános jellemzőire, valamint a kedvezményezett kistérségek fogalmára. A kistérség relatív fejlettségének vizsgálatához a szükséges adatokat a KSH adatbázisából gyűjtöttem be a 2008-as évre vonatkozóan. A Derecske-Létavértes Kistérség adatit vetettem össze Hajdú-Bihar megyére, illetve Magyarországra vonatkozó adatokkal. A társadalmi jellemzőkön belül kitértem a népesség és népességmozgalom adataira, az egészségügy és szociális ellátás jellemzőire, valamint az oktatás és kultúra jellemzőire. A gazdasági fejlettség vizsgálatát a munkanélküliség, a kommunális ellátás, a vállalkozások, a belkereskedelem, illetve a vendéglátás, információ, kommunikáció adatai alapján végeztem. A környezeti jellemzőknél vizsgáltam a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások arányát, a személygépkocsik számát, valamint a hulladékgyűjtésbe bevont lakások arányát. A kutatásban a kistérség településein élő emberek véleményét is kikértem (kérdőíves felmérés keretében) a településeken eddig elkészült, illetve folyamatban lévő, az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről, illetve kikértem a települések összképéről alkotott véleményüket.

Leírás
Kulcsszavak
Derecske-Létavértes Kistérség, Fejlettség-számítás
Forrás