Térgeometriák és alkalmazásai

Dátum
Szerzők
Nánási, Beatrix
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a párhuzamos vetítés három legfontosabb fajtáját a kvótás projekciót, a Monge-projekciót és az axonometriát mutatom be középiskolások számára. A fő célom az, hogy a geometriai tudásuk, ismereteik bővüljenek és elmélyüljenek azáltal, hogy az analitikus módszerrel megoldott koordináta geometriai feladatokat ábrázolásokkal, vetítésekkel tesszük számukra érzékelhetőbbé, szemléletesebbé. Az ábrázolásokat saját maguk készíthetik a GeoGebra program segítségével, amely során lehetőségük nyílik a koordináta geometriai módszerrel adott megoldásuk ellenőrzésére is. Másrészről elsajátítják azokat a matematikai ismereteket, amelyek az informatikai képalkotó eljárások hátterét képezik és lehetővé teszik a mérnöki műszaki pályát választó diákok számára a műszaki rajzok, tervrajzok készítésébe való betekintést. A tárgyalt vetítési eljárások gyakorlására feladatokat gyűjtöttem össze, melyek megoldásához elengedhetetlen a síkbeli alakzatok és térbeli testek valamint tulajdonságaik alapvető ismerete, ugyanakkor előkészítik a komplexebb térbeli feladatok például csonkolások, metrikus problémák későbbi eredményesebb elsajátítását, megértését.

Leírás
Kulcsszavak
ábrázoló geometria, monge projekció, kótásprojekció, leforgatásos szerkesztés
Forrás