A 2008-as pénzügyi válság hatása a lakáspiacra: Debrecen lakáspiaci elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom fő vonala a lakáspiac volt, amire az utóbbi években nagy hatást gyakorolt a 2008-as pénzügyi válság, ami pedig nagy kihívás elé állította a hazai és külföldi döntéshozókat. Magyarországot rosszul érintette a válság és a bizalom elvesztése miatt évekig tartott, amíg helyreállt az ország gazdasága. A válság nem csak a gazdaságot, de az embereket is megviselte a devizahiteleken keresztül. Ennek köszönhetően éveken át stagnált az ingatlanpiac, viszont ahogy kezdett helyreállni a bizalom és a gazdaságunk, ezzel egyidőben a lakáspiac is ismét növekedésnek indult. Célom volt, hogy bemutassam az utóbbi időben megfigyelhető lakáspiaci trendeket, hogy megérthessük milyen folyamatok játszódnak le hazánkban és ezek milyen hatást gyakorolnak a lakáspiacra. Egy elemzés segítségével pedig bemutattam, hogy milyen irányú változások játszódnak le a lakáspiacon, ha azt egy városra nézve vizsgáljuk meg. A dolgozat elméleti és gyakorlati részét együttesen vizsgálva kaphatunk átfogó képet arról, hogy mennyi dolog befolyásolhatja a lakásárak emelkedését vagy csökkenését.

Leírás
Kulcsszavak
Debrecen, lakáspiac, ingatlanpiac, válság
Forrás