A közéleti szereplőket megillető személyiségi jogok védelmének sajátosságai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a közéleti szereplőket megillető személyiségi jogok sajátosságai címet kapta, ami egy elég összetett területet foglal magában. Célom az volt, hogy egy mai aktuális kérdéskörrel foglalkozzak, ami számomra és mindenki számára érdekes lehet. Ebből kifolyólag munkám témájának középpontjában a közéleti szereplők személyiségvédelmének bemutatása áll, annak történelmi vonatkozásaival, illetve a közszereplők meghatározása és annak bemutatása a bírói joggyakorlatban és a vonatkozó szakirodalom alapján. Dolgozatomból kiderül, hogy a közszereplői minőség meghatározása egy bonyolult, hosszasabb gondolatmenetet igénylő folyamat, amelynek megítélésre korábban jogtudósok, szakemberek tettek erre javaslatot és a jogalkotónak kellett ezek közül kiválasztania azt, amit az egyes ügyek szempontjából relevánsnak ítél. Az, hogy a Ptk.-ban nem részletekbe menő a szabályozás a közszereplőket illetően, biztosan nem könnyíti meg a bíróságok munkáját és elképzelhető, hogy nagyon sok kérdés máig is megválaszolatlan maradt a közéleti szereplők személyiségi jogainak védelmét illetően.

Leírás
Kulcsszavak
közéleti szereplő, személyiségi jogok, személyiségvédelem
Forrás