Innovatív és önfenntartó foglalkoztatási projekt gazdasági elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a munkahelyem vonatkozásában Tetétlen Községi Önkormányzat mezőgazdasági területen megvalósított foglalkoztatást és önfenntartó gazdálkodást célzó elképzeléseihez kacsolódik. A településen évek óta jelentős problémát okozott a helyben elérhető munkalehetőségek hiánya. A tényleges megoldást nyújtó és a hosszútávon való fenntarthatóság érdekében olyan megoldást kellett találni, amely piacképes és a település, valamint az érintett célközösség adottságaira épül. A kialakult probléma kezelésére - tekintettel arra, hogy az önkormányzat évek óta forráshiánnyal küszködött -, első lépcsőben megoldást kínált a közfoglalkoztatás és ezen belül a Start Kistérségi mintaprojekt. A közfoglalkoztatás keretében elkezdett mezőgazdasági tevékenységek, (növénytermesztés, ezen belül: gyógynövénytermesztés, fóliasátrakban zöldség- és virágpalánták nevelése, szabadföldi zöldségtermesztés, takarmánynövények termesztése és gombatermesztés; állattenyésztés területén: juh, sertés és struccnevelés) Nonprofit Kft. formájában egy önfenntartó gazdaság kialakítását célozza meg, a támogatási rendszertől (közfoglalkoztatási programok) függetlenedve. Olyan innovatív foglalkoztatási és termelési tevékenység megvalósítása a cél, mely értékteremtő és idővel lehetőség szerint önfenntartó. Dolgozatomban elsősorban ennek életképességét vizsgáltam, az elért eredményeket elemeztem.

Leírás
Kulcsszavak
önfenntartó foglalkoztatás
Forrás