A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztésének körülményei és eljárásai általános iskolai és középiskolai gyakorlatban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjaink egyik ilyen kihívásának tekinthető az egyre növekvő számú beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek számára biztosítani az egyéni képességeikhez igazodó oktatást, támogatni beilleszkedésüket, elősegíteni eredményes fejlődésüket. Minden tanuló más és más, ezért az iskolának is arra kell törekednie, hogy az összes tanulója a számára megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, s ezáltal elérje a teljesítőképessége maximumát. Az óvodákban, az iskolákban, ahol BTM nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók vannak, a pedagógusoknak fontosnak kell tartaniuk tanítványaik fejlesztését, függetlenül azok képességeitől, motiváltságától s attól, hogy nehéz vagy könnyű a tanításuk. A tanítás folyamatában minden szinten elengedhetetlen a tanulók egyéni szükségleteinek és képességeinek figyelembevétele. Jelen dolgozatban áttekintésre került a BTM nehézséggel küzdő gyermekeket, tanulókat körülvevő oktatási környezet néhány területe, a feladatot ellátók köre, az alapvető fogalmi, jogszabályi háttér, a szabályozási környezet, néhány intézményi gyakorlat, amellyel a BTM nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók megsegítését, fejlesztését végzik.

Leírás
Kulcsszavak
BTM nehézséggel küzdő tanulók, fejlesztő pedagógiai ellátás, hátránykompenzáció, fejlesztő pedagógia, hátránykompenzáció
Forrás