Kottaszerkesztés a LilyPond szoftver eszközeivel

Dátum
2011-05-17T13:43:16Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A LilyPond, kottaszedésre alkalmas szabad szoftver bemutatása. Az általa előállított, szedett kotta.

  1. fejezet: Kiadványszerkesztés és tipográfia. A fejezet a kiadványszerkesztésről és az ahhoz kapcsolódó tipográfia fogalmairól szól. Arról, hogy milyen szerepet játszik a tipográfia a kiadványok megformálásában. A 2. fejezet címe A zenéről. A zenéhez köthető alapfogalmak, amelyek szükségesek a kotta megíráshoz, a kotta írásának megértéséhez. A 3. fejezet magáról a kottáról szól és két alfejezetből áll: a kottaírás történetéről és a mai kottaírás alapjairól. A 4. fejezet a LilyPond szoftverről szól, annak lehetőségeiről és négy alfejezetre tagolódik. Az első alfejezet a program futtatásáról, a második a szöveges bevitelről szól, a harmadik, hosszabb alfejezetben a szoftverrel elvégezhető egyszerűbb kottaírási módszerek kaptak helyet, melyek szükségesek ahhoz, hogy saját magunk is kottát szerkeszthessünk. A negyedik alfejezetben egy, összetett példa szerepel. Az 5. fejezet címe A LilyPond multimédiás megoldásai, mely 4 alfejezetből áll. Az első alfejezetben a multimédia fogalmáról, a második alfejezetben a MIDI rövid történetéről és jellemzőiről, a harmadik és negyedik alfejezetben a LilyPond két fő multimédiás megoldásáról van szó, melyek nagyban megkönnyíthetik munkánkat.
Leírás
Kulcsszavak
kottaszerkesztés, kottaírás, kotta, zene, midi, multimédia, tipográfia, kiadványszerkesztés, dallam, ritmus, LilyPond, Dulity
Forrás