Munkanélküliség alakulása az állami szerepvállalás tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat a munkanélküliség okairól, a munkanélküliség alakulásáról és az állam munkanélküliség csökkentése érdekében tett intézkedéseiről szól. Bemutatja az elmúlt 30 év kiemelkedő eseményeit, részletezi annak munkaerőpiacra gyakorolt hatását, valamint ezt követően vizsgálja az állam intézkedéseit és értékeli annak hatását a munkaerőpiacon bekövetkező változások alapján. Mindezek alapján kitér a rendszerváltásra és annak Hazánkra gyakorolt hatására, ismerteti a 2008-as gazdasági világválság okát, következményeit a magyarországi munkaerő-piacon, valamint vizsgálja az állam által tett intézkedéseket is. Ezen vizsgálat során a magyarországi eredmények az Európai Unió többi tagállamával, valamint a Visegrádi Négyek többi országával is összehasonlításra kerülnek, annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk a magyarországi állapotokról. Tekintettel arra, hogy a dolgozat igen hosszú – 30 éves – időintervallumot ölel fel, főként az egész ország területén (nem csak a különböző megyék, régiók esetében), valamint a teljes lakosság (nem csak a különböző nemek és korosztályok) esetében történnek a vizsgálatok. A dolgozat célja átfogó képet adni a munkaerő-piaci helyzet és a munkanélküliség időbeli alakulásáról, valamint az állami szerepvállalásról.

Leírás
Kulcsszavak
munkanélküliség, állami szerepvállalás, foglalkoztatás, gazdaságilag aktívak
Forrás