Posta logisztika

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Magyar Posta Zrt. legfőbb feladatának tekinti a küldemények zökkenőmentes kézbesítését, maradéktalan ellátását. Postai szolgáltatás igénybevétele, a küldemény postára adásával kezdődik meg és a kézbesítéssel fejeződik be. Amire eljut a megfelelő címzettig a küldemény változatos folyamatok végrehajtására, és sok dolgozó együttműködésére van szükség. Dolgozatomban ismertetem az irányítószámok bevezetését, mert ez igen nagymértékben befolyásolja a mai rendszerben történő munkavégzést. Ismertetem az Országos Logisztikai Központ alapítását, tevékenységét milyen módon kerülnek el a levelek, csomagok a megfelelő gócpontokra, majd onnan a címzettig. Mindenki számára köztudott, hogy a posta kettő alap pillére a készpénzátutalási megbízás (sárgacsekk) és a levélforgalom, azonban a technikai fejlettségnek köszönhetően a fogyasztói szokások változnak, ezért az említett két alapszolgáltatás népszerűsége folyamatos csökkenést mutat. Ezek a technikai fejlődések, változások kihatnak a csomaglogisztikai piaci szolgáltatásra, amit a Magyar Posta csomagküldési, logisztikai rendszerének fejlesztésével próbál kiszolgálni. Nagyrészük a logisztikai szolgáltatásokra összpontosít, ettől várható a megújulás és a haszon. Ismertetésre és összehasonlításra kerülnek a Magyar Posta Zrt. MPL+ fejlődése, valamint a Magyarországon működő csomagszállító vállalatok.

Leírás
Kulcsszavak
Magyar Posta Zrt., Logisztika, CEP piac
Forrás