Kinon/hidrokinon redoxirendszerek formálpotenciál értékeinek vizsgálata ciklikus voltammetriás módszerrel

Dátum
2013-11-20T07:14:11Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kinon/hidrokinon redoxirendszer formálpotenciál értékeit vizsgáltam ciklikus voltammetriával, illetve hidrokinon származékok pK1 értékét határoztam meg.

Leírás
Kulcsszavak
kinon, formálpotenciál
Forrás