A jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok sajátosságai

Dátum
2009-11-05T08:58:03Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a közkereseti és a betéti társaságokat mutatom be. Történeti áttekintéssel kezdek, leírom a társasági jog alapelveit, majd bemutatom az általános és a szerződésminta igénybevételével kérhető egyszerűsített cégeljárást. Ezután az alapítás működés és megszűnés sajátosságait elemzem a kkt. és a bt. esetében összevontan.

Leírás
Kulcsszavak
kkt., bt., cégeljárás
Forrás