A dolgozói motiváció vizsgálata a Wizz Air debreceni bázisán

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatomban a dolgozói motivációt vizsgálom egy turisztikai szolgáltatást nyújtó vállalat munkavállalóinak körében. A témával véleményem szerint több megvilágításból is fontos foglalkozni napjainkban: generációs különbségek, és világgazdasági változások tükrében igyekszem vizsgálódni a felmérésem során. A nemzetközi motivációs elméletek, valamint korábbi kutatások bemutatása után primer kutatásom keretén belül kérdőíves felmérést végeztem a munkavállalók körében, majd az ösztönzési rendszer, és a folyamatok jobb megértése érdekében egy interjút készítettem a szervezet helyi szintű vezetőjével. A kapott adatok kiértékelése után javaslatokat tettem a szervezet ösztönzési,- és teljesítményértékelési rendszerének fejlesztésére.

Leírás
Kulcsszavak
dolgozói motiváció, ösztönzés
Forrás