Ingatlan-végrehajtás és árverezés a gyakorlatban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A bírósági végrehajtás nem újkeletű dolog, immár több mint másfél évszázados múltra tekint vissza. Munkámat egy rövid bevezetés után egyfajta fogalmi meghatározással kezdtem, amely kiindulópontként szolgál, majd ezt követően a bírósági végrehajtás fejlődéstörténetét vezettem le röviden. Ebből láthatjuk, hogy jelenleg is hatályos törvényünk milyen módosításokon ment át az évtizedek alatt, és a jogalkotók hogyan helyezték új alapokra a bírósági végrehajtás jogintézményét. A következő fejezetben az általános végrehajtási eljárás 2 fő szakaszát ismertettem. Kitértem megindításának együttes feltételeire, az okiratokra, amelyek alapján megindítható az eljárás, majd a foganatosításra vonatkozó főbb szabályokat emeltem ki, zárva a pénzkövetelés behajtására igénybe vehető módszerekkel. Dolgozatomban az ingatlant-végrehajtással, mint az eljárási cselekmények legnagyobb súlyú, végső eszközével foglalkozom.

Leírás
Kulcsszavak
ingatlan-végrehajtás, árverezés, bírósági végrehajtás
Forrás