A Fiatal Demokraták Szövetségének (Fidesz) Története és Változásai 1988- 1998-as Időszakban

Dátum
2013-04-15T08:21:10Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban be kívánom mutatni a Fidesz (később -MPP, majd -MPSZ), mint a legfiatalabb személyi összetételű rendszerváltó párt, mely egy szűk réteget, szubkultúrát képviselt megalakulásakor, hogyan vált 2002-re az MSZP melletti legnagyobb politikai erővé, majd 2010 utánra abszolút meghatározó párttá a kommunista berendezkedés utáni magyar politikatörténetben. Elemzésem főbb irányvonalát a párt története adja, bemutatom a legfontosabb személyi és szervezeti változásokat, a teljesség igénye nélkül röviden felvázolom az adott korszak politikai történéseit, melyek hatottak a transzformációkra. Szintén a teljesség igénye nélkül röviden felvázolom az ideológiai hátteret, valamint a pártrendszer változásait. Ez utóbbi két tényező mélyebb vizsgálatát további, mesterszakos tanulmányaim során, ahol a terjedelem és az időszakok elemzése különös figyelmet igényel mivel folyamatosan fejlődött az egy párt rendszert folyamatosan felváltó több párt rendszer.

Leírás
Kulcsszavak
fidesz
Forrás