Vállalkozásfejlesztés alternatívái és a pályázatok által nyújtott lehetőségek

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom megírása során törekedtem a vállalkozások lehetőségeinek széleskörű feltárására. Szerepel benne a SWOT és egyéb marketing eszközök definiálása, használata. A vállalkozások fejlesztésének alternatívái lettek ismertetve finanszírozási formák szerint. Az innováció fontossága került kifejtésre, amelyre kedvező lehetőséget nyújtanak a pályázatok. Ezek lettek elemezve a típusokat tekintve, illetve bemutatásra került a pályázatírás folyamata. Főként a kis, - középvállalkozásokra kiterjedően került ismertetve a fejlődés lehetősége. Szolgáltatások jelentősége került kiemelésre, a 7P-n keresztül lett bemutatva a pályázatírás eljárása.

Leírás
Kulcsszavak
középvállalkozás, pályázatírás, vállalkozás fejlesztése, innováció
Forrás