Az influencer marketing szerepe a fogyasztói döntéshozatalban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatomban az influencer marketing hatását vizsgáltam a fogyasztói döntéshozatalban. A dolgozatban szó esik a marketingről, mint fogalomról, a marketingstratégiák fejlődéséről. Mivel az influencer marketing egy marketingkommunikációs eszköz, így ezekre is részletesen kitértem. Ismertettem az influencerek fogalmát, kategorizáltam őket és ismertettem, hogy mivel is foglalkoznak. Az anyag és módszertanban említett módszerek segítségével gyűjtöttem adatot a kutatásomhoz, amelyeket a szakdolgozat kutatás részében részletesen elemeztem. Ezután levontam a megfelelő konzekvenciákat és javaslatokat tettem. A szakdolgozatomat egy rövid összegzővel zártam, a végén pedig az irodalomjegyzék és a mellékletek találhatók meg.

Leírás
Kulcsszavak
influencer, marketing, marketingkommunikáció
Forrás