Üdítőitalok rádiumtartalmának meghatározása és a fogyasztásukból származó sugárterhelés becslése

Dátum
2012-05-04T12:24:02Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozati munkám célja, hogy az általam vizsgált üdítőitalok 226Ra-tartalmát meghatározzam, illetve ezen üdítőitalok fogyasztásából szármázó sugárterhelést megbecsüljem. Az alkalmazott mérési módszer egy nyomdetektorral felszerelt zárt geometriájú radonmonitor, az úgynevezett Radamon, mely a mintákban lévő 226Ra bomlásából származó 222Rn α-sugárzásának mérésére szolgál.

Leírás
Kulcsszavak
rádium, sugárterhelés, radamon
Forrás