Adenozin receptor 2A kölcsönható fehérjék funkcionális vizsgálata

dc.contributor.advisorKókai, Endre
dc.contributor.authorSkopál, Adrienn
dc.contributor.departmentMolekuláris orvostudomány doktori iskolahu
dc.contributor.submitterdepDebreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar::Orvosi Vegytani Intézet
dc.date.accessioned2023-11-10T14:43:20Z
dc.date.available2023-11-10T14:43:20Z
dc.date.created2023
dc.date.defended2023-12-01
dc.description.abstractAz A2AR-függő jelátvitel a makrofágokban kulcsszerepet játszik a gyulladás szabályozásában. A sejtfelszíni A2AR-ok szabályozzák a pro-inflammatorikus citokinek és kemokinek termelését, valamint az immunsejtek proliferációját és differenciálódását. Jelenlegi ismereteink szerint az A2AR C-terminális doménje és a vele kölcsönhatásba lépő fehérjék szabályozzák a receptor újrahasznosítását. Makrofágokban két A2AR kölcsönható partnert sikerült azonosítani, a CtsD proteázt és az NPC1 fehérjét, amelyek hatással lehetnek az A2AR kifejeződésére és aktivitására. Vizsgálataink azt igazolták, hogy az A2AR a CtsD szubsztrátja, valamint a CtsD aktivitásának gátlása növeli az A2AR mennyiségét és sejtfelszíni megjelenését makrofágokban. Az NPC1 és a teljes hosszúságú A2AR közötti kölcsönhatást vizsgáltuk a receptort tartósan expresszáló HEK-293 sejtekben és az A2AR-t endogén módon expresszáló RAW 264.7 makrofág sejtekben. Az A2AR aktiválása csökkenti az NPC1 mRNS és fehérje expresszióját LPS-aktivált egér peritoneális makrofágokban. Az A2AR stimulálása negatívan befolyásolja az NPC1 plazmamembrán irányú transzportját az LPS-stimulált makrofágokban. A LAMP2 és az EEA1 lizoszóma és endoszóma markerek expressziója és lokalizációja is megváltozott az A2AR aktiváció hatására makrofágokban.
dc.description.abstractA2AR-dependent signaling plays a key role in the regulation of inflammation in macrophages. Cell surface A2ARs regulate the production of pro-inflammatory cytokines and chemokines, as well as immune cell proliferation and differentiation. Current knowledge suggests that the C-terminal domain of A2AR and its interacting proteins regulate receptor recycling. Two A2AR interacting partners, CtsD protease and NPC1 protein, have been identified in macrophages that may affect A2AR expression and activity. Our studies have demonstrated that A2AR is a substrate of CtsD and that inhibition of CtsD activity increases the amount and cell surface expression of A2AR in macrophages. We investigated the interaction between NPC1 and full-length A2AR in HEK-293 cells expressing the receptor persistently and RAW 264.7 macrophage cells expressing A2AR endogenously. A2AR activation decreases NPC1 mRNA and protein expression in LPS-activated mouse peritoneal macrophages. A2AR stimulation negatively affects plasma membrane-directed transport of NPC1 in LPS-stimulated macrophages. The expression and localization of the lysosomal and endosomal markers LAMP2 and EEA1 were also altered by A2AR activation in macrophages.
dc.format.extent103
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/360483
dc.language.isohu
dc.subjectadenozin 2A receptor
dc.subjectmakrofág
dc.subjectkatepszin D
dc.subjectNiemann-Pick C1 fehérje
dc.subjectgyulladás
dc.subjectadenosine 2A receptor
dc.subjectmacrophage
dc.subjectCathepsin D
dc.subjectNiemann-Pick C1 protein
dc.subjectinflammation
dc.subject.disciplineElméleti orvostudományokhu
dc.subject.sciencefieldOrvostudományokhu
dc.titleAdenozin receptor 2A kölcsönható fehérjék funkcionális vizsgálata
dc.title.translatedFunctional analysis of adenosine receptor 2A interacting proteins
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 4 (Összesen 4)
Nem elérhető
Név:
dr. Skopál Adrienn értekezés.pdf
Méret:
4.64 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Nem elérhető
Név:
dr. Skopál Adrienn magyar tézis.pdf
Méret:
1.37 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Nem elérhető
Név:
dr. Skopál Adrienn angol tézis.pdf
Méret:
1.23 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Nem elérhető
Név:
dr. Skopál Adrienn meghívó.pdf
Méret:
192.59 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Engedélyek köteg
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nem elérhető
Név:
license.txt
Méret:
1.93 KB
Formátum:
Item-specific license agreed upon to submission
Leírás: