Bismarck és a német egység

dc.contributor.advisorPallai, László
dc.contributor.authorSzabó, József
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2016-05-31T07:41:02Z
dc.date.available2016-05-31T07:41:02Z
dc.date.created2016
dc.description.abstractA munkám Európa és elsősorban Németország történelmének egy viszonylag rövid, ám annál jelentősebb szakaszát mutatja be, egy egységes nemzetállam születését, melynek létrejötte a korban nem volt ugyan egyedülálló, de ekkora méretben csak egyetlen másik esetre volt precedens. Az egységes Németország megálmodásában, kivitelezésének, egy nemzetileg egységes birodalomnak a létrehozásában jó példát szolgálhatott az egy évtizeddel korábban létrejövő egységes Olaszország. Az út, mely a két állam egységéhez vezetett nemzetközi konfliktusokkal volt kikövezve, mivel az olasz és német területek két olyan nagyhatalom – Franciaország és a Habsburg Birodalom – befolyása alatt álltak, melyek ekkor Európa vezető hatalmai közé tartoztak. Mind a két egységtörekvés élére hazájuk két prominens politikusa állt, az olasz egység a Szárd-Piemonti Királyság miniszterelnökének Camillo Cavournak vezetésével, míg a német egység a Porosz Királyság miniszterelnökének Otto von Bismarcknak vezetésével jött létre. Az egységes Németország egy körülbelül 70 éves folyamat során jött létre, azonban kétségtelen, hogy abban elévülhetetlen szerepet vállalt Otto von Bismarck porosz családból származó államférfi, aki korának egyik legnagyobb diplomáciai sakkmestere volt. Vélelmezhető ugyan, hogy előbb, vagy utóbb nélküle is sor került volna Németország egységesülésére, hiszen ahol egy adott területen azonos etnikumú közösségek koncentrálódnak, azok mindig törekednek a közösség összetartozását megpecsételve nemzetállamot kialakítani, melyre a 20. században is számtalan példa volt. Mindazonáltal Otto von Bismarck nem csak egy területileg és nemzetileg egységes Németországot teremtett, hanem egy olyan Németországot, mely a 19. század végére Európa vezető szerepére tört gazdasági és hadi fejlettség tekintetében is, holtversenyben Nagy-Britanniával. Munkámban ennek az egységes Német Birodalomnak a létrejöttét fogom ismertetni, Otto von Bismarck abban betöltött szerepére kihegyezve, akinek a származását, ifjúkorát és politikai karrierjének alakulását is be fogom mutatni. Munkámban a forrásgyűjteményekből idézett szövegeket a hitelességre figyelmet fordítva, a forrás keletkezésekor érvényben lévő helyesírás szabályai szerint szerepeltetem, az eredeti szövegen változtatást nem eszközöltem.hu_HU
dc.description.correctorBK
dc.description.courseTörténelemhu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent45hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/228229
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectBismarck német egységhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Történelemtudományhu_HU
dc.titleBismarck és a német egységhu_HU
Fájlok