A települési önkormányzatok működésének bemutatása Karcsa község önkormányzatán keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájaként a helyi önkormányzat működésének bemutatását választottam Karcsa Község Önkormányzatának működésén keresztül, melyhez helyileg kötődöm. Dolgozatom első részében arra a kérdésre keresem a választ, hogy mit is jelent az önkormányzatiság,s kialakulásának milyen történelmi gyökerei vannak?Ezt követően azt vizsgálom, hogyan alakították ki a törvényalkotók a rendszerváltás után újra Magyarországon az önkormányzati rendszert.Az önkormányzati rendszer általános jellemzőinek áttekintése után arra a kérdésre keresem a választ, hogy melyek azok a főbb problémák és kihívások, amelyek egyes szakigazgatási területeken felmerülnek? Keresem továbbá a választ arra, hogy milyen módon tud, illetve kellene reagálnia az önkormányzati joganyagnak egy Karcsa jellemzőivel rendelkező kistelepülés kihívásaira?

Leírás
Kulcsszavak
önkormányzatiság, települési önkormányzat, települési önkormányzat működése
Forrás