A HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. működésének bemutatása pénzügyi mutatószámok alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom 8 fejezetből tevődik össze, az első rész a bevezetés, a második pedig a szakirodalom áttekintés, amelyben részletezem a pénzügyi elemzés szerepét, célját, majd a pénzügyi elemzés információ forrásait, amik a következők. Az éves beszámoló, amely segítségével meg tudjuk határozni a cég pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetét. Ezen beszámoló tartalmazza a mérleget, eredménykimutatást, és az üzleti jelentést. A mérleg a legfontosabb dokumentuma a beszámolónak, ezáltal képet kapunk a cég vagyonának nagyságáról, összetételéről illetve ezek finanszírozási forrásairól. Az eredménykimutatás által tudjuk bemutatni a vállalat által generált bevételeket, költségeket és ráfordításokat, azaz kiderül milyen eredményesen, sikeresen működik a cég. A kiegészítő melléklet ezen adatokon túlmenően, részletesebben mutatja be, a mérlegben, eredménykimutatásban szereplő adatokat illetve magyarázza azokat Az egyik legfontosabb eleme a Cash-flow kimutatás, így a dolgozatomban is külön fejezetett kapott, amely megmutatja a cég éves pénzeszközállomány változásait. Majd ezt követően a pénzügyi mutatószámok bemutatásával foglalkozom. A vállalkozás gazdálkodását likviditási-, tőkeáttételi-, hatékonysági-, jövedelmezőségi-, piaci mutatószámok alapján fogom elemezni. A harmadig fejezet a HAGE Zrt. részletes bemutatása, majd ezt követően a részletes elemzések sorozata következik, ami táblázatokat és diagramokat tartalmaz, ezzel is próbálom szemléltetni a változásokat, illetve azok hatását a vállalkozás gazdálkodására/működésére.

Leírás
Kulcsszavak
pénzügyi mutatószámok, HAGE Zrt
Forrás