Adott vállalkozás stratégiai elemzése a magyar gépértékesítők piacán

Dátum
2008-01-11T08:20:46Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban egy adott mezőgazdasági gépkereskedő vállalkozás elemzését végzem el. Derecskei lakosként, valamint családi kötődés révén lehetőségem volt évről-évre figyelemmel kísérnem a térség egyik legjelentősebb mezőgazdasági gépforgalmazójaként számon tartott Kasz-Coop Derecske ZRt-t. Számos nyaramat töltöttem a cégnél, mint gyakornok, így betekintést nyertem annak működésébe, és nyomon tudtam követni a bevezetőben már említett bizonytalanságot a mezőgép piacon. A következőkben megvizsgálom a választott cég piaci pozícióját, a ráható külső környezet elemeit, valamint egy belső stratégiai elemzést végzek, amely az adott vállalkozás termékszerkezetére, és pénzügyi helyzetére irányul. Ezek alapján következtetést vonok le, hogy miért történtek bizonyos változások, és milyenek a cég jövőbeli lehetőségei. A konkrét elemzésnél először a gépértékesítők piacára, a magyar gépértékesítők helyzetére koncentrálok. Ezután egy belső vizsgálatot készítek az adott cégről. A termékszerkezet vizsgálatakor különböző, az anyag és módszer fejezetben szereplő módszerek segítségével elemzem a vállalkozás termékszerkezetét. A reálszférában végbement változásokat végül pénzügyi mutatók segítségével vizsgálom, arra vonatkozóan, hogy ezek mennyire hatottak a vállalkozás vagyoni, jövedelmi viszonyaira.
A Kasz-Coop Derecske Zrt- nél töltött időszakom alatt fogalmazódott meg bennem a dolgozat témája. A vállalkozás számtalan adattal rendelkezik ezen a téren, de összeszedett anyagként, időben aktualizálva még nincs ilyen információ. Véleményem szerint ez a dolgozat a későbbiekben egy jó alapot nyújthat a vállalkozásnak akár egy üzleti terv elkészítéséhez is, valamint számos olyan következtetést lehet levonni belőle, amely egy jövőbeni stratégia kialakításához is segítséget nyújthat.

Leírás
Kulcsszavak
mezőgazdasági gépkereskedelem, SAPARD, vállalati gazdaságtan
Forrás