Női karrier vizsgálata felsőoktatásban tanulók körében

Dátum
2017
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen tanulmány a női karrierrel foglalkozik, azt kutatja, hogy a felsőoktatásban tanuló nőkben milyen elképzelés él karrierjüket illetően. A kutatás célcsoportja a Debreceni Egyetemen bizonyos Ba/BSc és MA/MSc szakon, nappali tanrendben tanuló női hallgatók. Vizsgálataink során célunk feltárni, hogy a pályakezdés előtt álló, munkaerő-piacon még nem szereplő nők hogyan látják jövőbeni esélyeiket, karrierlehetőségeiket, milyen munkával kapcsolatos értékeik vannak, véleményük szerint hogyan lehet érvényesülni a munka világában. Vizsgáltuk továbbá, hogy a különböző női szerepfelfogásokhoz hogyan viszonyulnak, véleményük szerint egy nőnek a családja mellett lehetnek-e munkahelyi, közéleti ambíciói. Ahol lehetett, különbségeket tártunk fel a BA/BSc és Ma/MSc képzésben tanuló hallgatók véleménye között.

Leírás
Kulcsszavak
munkaerőpiac, karriertípus, női szerepek
Forrás