Az orvvadászat, mint büntetőjogi tényállás

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vadászati tevékenység sokszor nem a megfelelő keretek között, nem a legalitással összhangban működik, megszegve számos jogszabályt ezzel megvalósítva szabálysértéseket, illetve bűncselekményeket, nem mellesleg megsértve az igazi vadászok nagy részben íratlan szabályát, a vadász etikettet. A dolgozatomban, a magyar büntetőjogban is ismeretes, a vadászattal összefüggő bűncselekménnyel, az orvvadászattal foglalkozom, bemutatva ezzel napjaink vadgazdaságát, illetve a vadászat társadalmi megítélését leginkább romboló bűncselekmény típusát. A téma aktualitását és egyúttal fontosságát az is alátámasztja, hogy napjainkban az egészséges környezethez való jog Alaptörvény által deklarált alapjognak minősül, melynek egyik alappillére a vad és erdő védelme.

Leírás
Kulcsszavak
orvvadászat, bűncselekmény
Forrás