Komplikált veseciszták sebészi kezelése a DE KK Urológiai Klinikán

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vesesejtes carcinoma (RCC) az összes tumoros betegség körülbelül 3%-át teszi ki, és a legmagasabb halálozási arányú urológiai rákot mutatja több, mint 40%-kal. Ebben a retrospektív tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Urológiai Klinikáján milyen arányban bizonyosodott be műtét után komplikált Bosniak 2f veseciszták esetén malignus elfajulás. Elemezni kívántuk, hogy Bosniak 2f cisztáknál érdemesebb-e operációt végezni az urológus sebészek javaslata alapján, vagy a jelenlegi álláspont szerint elég követni őket rendszeresen a radiológusok véleményére hallgatva. 2013.01.01. és 2020.07.15. között vizsgáltuk azokat a betegeket, akiknél veseciszta miatt vesecisztafal resectiot vagy vese ékresectiot végeztek. Kizárólag CT leletek leírásai alapján dolgoztunk. Összesen 81 beteg adatait használtuk fel, melyekből 30 betegnél volt Bosniak 2f ciszta látható. A rendelkezésere álló nemzetközi irodalom alapján a Bosniak 2f ciszták 5%-a malignus csupán. A DE KK Urológiai Klinika betegein végzett kutatás eredményeként ez a százalék 23,33% lett, ami majdnem hatszor nagyobb. Tekintettel a rendelkezésre álló leletanyag heterogenitására magas következtetés nem vonható le. A nagy diszkrepancia létrejöttében közrejátszik, hogy egy központi centrumban végeztük a kutatást, melyhez számos vidéki intézmény tartozik, eltérő CT készülékekkel és különböző értékelő radiológusokkal. Klinikai vizsgálatunk során nem volt módunk figyelembe venni a CT leleteken alkalmazott vizsgálati protokollok, illetve a CT készülékek típusát, a felvételek szeletvastagságát, valamint a CT vizsgálat és a műtét között eltelt időintervallumot sem. További centralizált és akár prospektív vizsgálat alapján (egy intézeti CT-szabványos protokoll) lehetne tisztább képet kapni a Bosniak 2f ciszták körében előforduló malignitás megítélésére.

Leírás
Kulcsszavak
urológia, veseciszta, Bosniak, vesetumor, cisztikus vesetumor, komplikált veseciszták
Forrás