Vonalas létesítmények építésénél alkalmazott lean eszközök és azok fejlesztési lehetőségei.

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban bemutattam a lean construction módszertan elemeit, ami az építőipari beruházásokon a lean technikák alkalmazásával teszi hatékonyabbá a kivitelezést. Ismertettem a vonalas létesítmények alapvető jellemzőit és kivitelezési módszereit. Elemeztem, hogy a lean construction hol alkalmazható vonalas létesítmények, ezen belül vasúti létesítmények kivitelezésén. Megjelenítettem már most is alkalmazott néhány kivitelezést segítő módszert és rendszert, ami hatékonyabbá tesz egy-egy folyamatot, vagy az időgazdálkodást segíti elő. Feltártam a munkaterületen tapasztalt nehézségeket, folyamatban lévő rendszeres és jellemző hibákat, és megoldási javaslatot tettem. Megvizsgáltam a lehetőségét építőipari nagyvállalati környezetben egy technológusi csapat létrehozására, ami folyamatosabb és gyorsabb dokumentálást, hibák hatékonyabb kiszűrését ezáltal jobb minőséget eredményez. Szemléltettem néhány folyamatot, ahol kaizen és kanban alkalmazása kevesebb hibát és hatékonyabb munkavégzést eredményezne.

Leírás
Kulcsszavak
Vasútépítés, Lean construction, Vonalas létesítmények
Forrás