The welfare state as the accomplishment of modern civilization: where to proceed?

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The author reviews the beginnings of the welfare state and its practices so far and examines what conclusions can be drawn from experince as regards the effective treatment of current problems, what warnings the relationship between certain governments and social welfare has for us today when there is an economically and socially urging need for reducing the worsening tensions in the systems of budget-planning, taxation, social welfare, health care and education, etc. The conclusion is that a fundamentaé change in attitude, and a new kind of governmental role are needed, along with new institutions, methods and means appropriate for the radically different economic circumstances as well as the realistic social demands.
A szerző a jóléti állam indíttatására, eddigi gyakorlatára pillant vissza, és vizsgálja, hogy milyen tanulságokkal szolgálnak a tapasztalatok a jelenlegi problámák hatékony kezekése szempontjából, mire figyelmeztet az egyes kormányzatok és a társadalmi jólét egymáshoz fűzűdő viszonya ma, amikor gazdaságilag és társadalmilag egyaránt sürgető kényszer a költségvetési, adóztatási szociális, egészségügyi, oktatási stb. rendszerek súlyosbodó feszültségeinek csökkentése. Konklúziója, hogy alapvető szemléletváltásra, új állami szerepvállalásra van szükség, továbbá a gyökeresen megváltozott gazdasági körülményeknek, valamint a reális társadalmi igényeknek egyaránt megfelelő új intézményekre, módszerekre és eszközökre.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények