A második világháború magyarországi eseményeinek megjelenése a történelemtankönyvekben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat első részének két célja van, egyrészt fel kívánja hívni a figyelmet a tankönyvkutatás sajátosságaira, másrészt megpróbálja összegyűjteni a főbb kutatási eredményeket és módszertani alapvetéseket. A dolgozat második része ismerteti a második világháború magyarországi eseményeit a mindenkori történelem tankönyveken keresztül. A gondolkodásmód és módszertani szempontok változásait mutatja be, értelmezi a történelmi események bemutatásának eszközeit az aktuális politikai gondolkodásmód tükrében. A dolgozat befejező részében elemzi a tankönyvírók célkitűzéseit és levonja a végkövetkeztetést.

Leírás
Kulcsszavak
történelem tankönyv, marxizmus, tankönyv revízió
Forrás