Gyermekvállalási magatartás a cigány nők körében

Dátum
2012-05-29T06:17:18Z
Szerzők
Rácz, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a cigány nők gyermekvállalására, az ezzel kapcsolatos attitűdök megismerésére vállalkoztam. Célom az volt, hogy megismerjem az ezzel kapcsolatos szokásaikat. Elsőként a cigányság fogalmát próbáltam definiálni, különböző megközelítési módokat figyelembe véve. Ezt követően vándorlásukat, eredetüket mutattam be, amely úgy gondolom meghatározó, hiszen ha a cigányság életkörülményeit, társadalmi helyzetét szeretnénk megismerni, a történelmi múltjukra is szükséges kitérni. A cigány és nem cigány népesség demográfiai jellemzői több szempontból is eltérnek egymástól. A rendszerváltás után olyan változások következtek be, amelyeknek hosszú távú hatásai vannak, és olyan következményekkel, valamint jelenségek elterjedésével jártak, mint például: az anyák idősebb korban való szülése, kitolódó gyermekvállalás, csökkenő termékenység. Dolgozatomban ezekre is kitérek, emellett a magyar és cigány nők termékenységét, és az e téren, az elmúlt évtizedekben végbement változásokat is ismertetem. Kutatási módszerként fókuszcsoportos interjút végeztem, amely során cigány édesanyák osztották meg velem, és egymással gyermekvállalási szokásaikat, gyermeknevelés során szerzett tapasztalataikat.

Leírás
Kulcsszavak
cigány, gyermek
Forrás