A cégbejegyzési eljárás

dc.contributor.advisorPetkó, Mihály
dc.contributor.authorMáté, Sára
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2019-01-30T13:34:20Z
dc.date.available2019-01-30T13:34:20Z
dc.date.created2019-01-30
dc.description.abstractA szakdolgozatomban a cégbejegyzési eljárás során kialakult cégbíróságok joggyakorlatát vizsgálom, mellyel egy átfogó keretet adhatok ennek az eljárásnak. Azért emellett a téma mellett döntöttem, mert a mai fejlődő piacgazdaság tekintetében létrejövő gazdasági társaságok száma jelentősen emelkedik. Rendszerváltás óta jelentősen megnőtt a cégek száma, ezáltal a velük kapcsolatos eljárási formák is átalakultak és a cégbíróság eljárásai is. Jogalkotók törekedtek arra, hogy minél egyszerűbb és gyorsabb eljárási formát vezessenek be, amely naprakész, közhiteles és egyben csökkenti is a jogalkalmazók teherbírását. A cégbíróságok fontos szerepet töltenek be, ugyanis a cégek bejegyzésétől, egészen az ellenőrzésükig jelen vannak. Az Új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése nagy változást hozott, ugyanis addig külön törvénybe szabályozott részt- jogi személyekbeemelte, ezáltal az akkori Cégtörvény egyes rendelkezéseinek módosítását eredményezte. Azonban 2013 óta a cégek alapítása jelentősen lecsökkent és egy stagnáló értéket mutat, és ezzel párhuzamosan növekvő tendenciát mutat a cégek megszűnése. Hat nagy fejezetre osztottam a dolgozatomat, melyből az első fejezetben a jogág kialakulását, a kereskedelmi jog alakulását ismertetem. Egy olyan összefoglalót szerettem volna, amely bemutatja, honnan is indult a kereskedelmi jogágon belül megismert cégbejegyzési eljárás. Második fejezetben a gazdasági társaságokról szól, amelyben fogalommeghatározással próbáltam keretet adni dolgozatomnak. A harmadik fejezetben kitértem az általános és az egyszerűsített cégbejegyzési eljárásokra. Ezeket hasonlítottam össze, vontam le a következtetéseket. Eljárások előnyeinek és hátrányainak a bemutatása. Negyedik fejezetben bemutatom azokat a fontosabb elemeket, melyek a gazdasági társaság alapításánál elengedhetetlenek, illetve ezen elemek magyarázatát is tartalmazza ez a fejezet. Az ötödik fejezetben bemutatom azokat a cégjogi változásokat, amely az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével alakultak ki.hu_HU
dc.description.coursejogászhu_HU
dc.description.degreeegységes, osztatlanhu_HU
dc.format.extent46 p.hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/263441
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectcégbejegyzéshu_HU
dc.subjectkereskedelmi joghu_HU
dc.subjectcégnévhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleA cégbejegyzési eljáráshu_HU
Fájlok