A magyar választási rendszer kialakulása és változásai a rendszerváltástól napjainkig

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom célja, hogy bemutassam általánosan a választáshoz kapcsolódó alapvető fogalmakat, a választási rendszereket, illetve a rendszerváltáshoz kapcsolódó történeti áttekintés után a jelenleg hatályos magyar választási rendszer szabályait. Jelen dolgozatom első része általánosságban fog szólni a választásról, miért fontos, mik a főbb elemei és elvei, funkciói, valamint, hogy mi a választójogosultság feltétele. Szemléltetem, hogy mitől lesz egy választás demokratikus, mely elengedhetetlen a modern pluralista intézményi rendszer megvalósításában. Bemutatom a választási rendszerek különböző típusait, valamint tematikusan összehasonlítom őket.
Ezután áttekintem a Magyarországon végbement rendszerváltás kardinális lépéseit, melyek ismerete után a hazai szabályozásról ejtek néhány gondolatot. Ismertetem a választás garanciális szabályait, az országgyűlési képviselőkre, a helyi önkormányzati képviselőkre, a fővárosi és megyei közgyűlés tagjainak, illetve az európai parlament magyar tagjainak választására vonatkozó szabályokat is. Végül egy összehasonlító elemzést mutatok be a rendszerváltást követően létrejött, valamint a jelenleg is hatályos szabályozás alapján.

Leírás
Kulcsszavak
Választójog, Választási rendszer, Választás
Forrás